070 - 799 00 10

Letselschade advocaat nodig in Den Haag of omstreken?

 

Hoe smartengeld berekenen?

Smartengeld berekenen is een taak voor letselschade advocaten. Indien er niet tot overeenstemming kan worden gekomen met de tegenpartij, dan kan een rechter het smartengeld berekenen. Het is een moeilijke taak om een vergoeding te bepalen voor geleden psychische schade, waar dus niet direct een prijskaartje aan vast hangt. Lees hieronder alles over hoe smartengeld wordt berekend of schakel direct onze letselschade advocaat in Den Haag in.

Smartengeld berekenen door de jaren heen

In vergelijking met andere landen in de wereld zijn de smartengeldbedragen in Nederland redelijk laag. Mensen die immateriële schade hebben geleden en hiervoor smartengeld hebben ontvangen zijn het er allemaal over eens. Ze geven aan dat het bedrag dat vergoed wordt lang niet de geleden schade dekt. Het proces voor het bepalen van het smartengeld is in Nederland erg zakelijk en minder persoonlijk dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de zaak ook beoordeeld wordt door een jury van burgers. Omdat hier veel kritiek over is is de branche wel bezig om de bedragen te veranderen.

Smartengeldgids

De ANWB houdt een smartengeldgids bij waarin alle zaken v.w.b. smartengeld in worden gezet. Dit is inmiddels een naslagwerk geworden voor advocaten en rechters en wordt dan ook veelvuldig geraadpleegd. De gids kan door iedereen ingezien worden en is makkelijk opgedeeld aan de hand van het soort letsel. Natuurlijk is elke situatie anders en zal elke situatie op zichzelf beoordeeld moeten worden. In de gids is te zien dat de smartengeld bedragen door de jaren heen ook al zijn gestegen.

Immateriële schade vs. materiële schade

Het berekenen van smartengeld is een lastig klus. Het gaat om een vergoeding voor immateriële schade. Een vergoeding voor materiële schade is aanzienlijk makkelijker te bepalen, aangezien de materie, oftewel het materiaal of het bezit een bepaalde waarde heeft dat in geld is uit te drukken. Iets was ontastbaar is is ook lastig in geld uit te drukken. Psychologisch leed is ook subjectief en niet met een universele meetlat te meten. Hierdoor kan het smartengeld voor sommige mensen als zeer beperkt worden ervaren.

Op basis waarvan wordt smartengeld berekend?

Smartengeld wordt berekend op basis van een aantal standaard factoren:

 • leeftijd en leeftijdsverwachting
 • de aard/ernst van het letsel;
 • de duur van het letsel;
 • de lichamelijke beperkingen;
 • de medische behandelingen;
 • de mate van te lijden pijn;
 • zichtbare littekens of andere cosmetische factoren;
 • of er schuld in het spel is;
 • de mate waarop de vrijetijdsbestedingen worden beperkt;
 • de bewustheid van het slachtoffer en de aansprakelijke partij.

Voorwaarden smartengeld

Niet iedereen kan zomaar smartengeld krijgen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld pijn en leed door het verlies van een familielid of naaste. Dit leed komt simpelweg niet in aanmerking voor smartengeld. Daarnaast moet er sprake zijn van:

 1. een aansprakelijke partij die het psychologische leed met opzet heeft veroorzaakt;
 2. schade door lichamelijk letsel, reputatieschade of andere aantasting van een persoon;
 3. aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Bel ons gerust indien u hier vragen over heeft: 070 - 799 00 10.

Smartengeld en belasting

Er zijn een aantal regels voor wat betreft het smartengeld en de belasting die daarover betaald dient te worden. Het recht gaat er vanuit dat er over het beschadigde al belasting is betaald, daarom wordt smartengeld niet beschouwd als inkomen en hoeft dan ook niet als inkomen bij de belastingdienst aangegeven te worden. Wanneer het smartengeld heel hoog is en het de maximale heffingsvrije som overschrijdt, dan moet er wel vermogensbelasting over het smartengeld betaald worden.

Smartengeld voorbeeld

Smartengeld kan door heel veel situaties ontstaan. Al het lichamelijk letsel heeft ook psychische gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan whiplash letsel waardoor ook concentratieproblemen ontstaan. Vaak is er ook sprake van arbeidsongeschiktheid en de beperkingen in functioneren hebben ook invloed op de relatie van iemand met hun partner. Indien deze vormen van gederfde levensvreugde zeer zwaar zijn, kan smartengeld oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Hulp bij smartengeld berekenen

Dit alles is niet niets. Om een eerlijk bedrag vergoed te krijgen is er deskundigheid en ervaring nodig. Een letselschade advocaat kan u helpen met het onderhandelen van het bedrag of kan voor u pleiten in de rechtszaal. U wordt volledig ontlast, uiteraard in overleg met u, zodat u uw leven weer kunt oppakken. Onze letselschade advocaten hebben jarenlange ervaring en staan voor u persoonlijk klaar. Bel gerust voor meer informatie of een kennismaking 070 - 799 00 10 of vul ons contactformulier in.

Waarom kiest u voor ons?

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Professionele juridische hulp
 • Jarenlange ervaring met de afhandeling van personenschade

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]
Ochtend
Middag
Avond

Schade posten:

• Psychologisch letsel
• Fysieke klachten
• Misgelopen inkomsten
• Arbeidsconflicten
• Medische kosten
• Aangepast vervoer/wonen

Hoofdvestiging